MODEL CHALLENGE

Autorski MODEL CHALLENGE to efekt mojego własnego doświadczenia, zdobytej wiedzy, zadawanych mi pytań. Praktyczny przewodnik oparty na  ćwiczeniach i warsztatach, indywidualnych i grupowych pomocny w:

5

budowaniu siły wewnętrznej i świadomości,

5

znajdowaniu sensu i celu w pracy,

5

tworzeniu wartościowej kultury organizacyjnej,

5

budowaniu efektywnych, zgranych i kreatywnych zespołów,

5

zarządzaniu zmianą i sytuacjami kryzysowymi,

5

budowaniu odporności psychicznej, zapobieganiu wypaleniu zawodowemu.

Autorski MODEL C.H.A.L.L.E.N.G.E. buduje wewnętrzną siłę poprzez rozwój 9 kluczowych umiejętności:

Compassion – Współczucie :

Współczuj sobie i innym – Życzliwy i serdeczny stosunek do siebie, oraz do innych korzystnie wpływa na  poczucie więzi, inicjatywę, optymizm, pewność siebie, satysfakcję, szczęście, a co za tym idzie zwiększa kreatywność i innowacyjność w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów.

Humbleness – Pokora :

Odważnie zadawaj pytania, nieustająco ucz się. Pokora to ciekawość i otwartość na to, co nowe i nieznane.

Autonomy – Autonomia :

Broń własnych poglądów, wizji. Szukaj nowych odpowiedzi i rozwiązań, bierz odpowiedzialności za swoje decyzje, za sukcesy i niepowodzenia.

Listening – Słuchanie :

Słuchaj. Zwolnij się z założenia, że musisz mieć odpowiedź na każde pytanie i proponować wspaniałe pomysły. Dzięki temu Twoi ludzie będą się częściej angażować i chętniej wychodzić z inicjatywą.

Limits and Boundaries – Stawianie Granic :

Stawiaj granice i szanuj granice innych. Udzielaj informacji zwrotnych, bądź w kontakcie ze swoimi pracownikami.

Empowerment – Uwalnianie Potencjału :

Angażuj pracowników w podejmowanie decyzji dotyczących organizacji i umożliwiaj im brania odpowiedzialności za swoje działania. Doceniaj i wspieraj, co przekłada się na poczucie przynależności, wzrost wydajności oraz poprawę relacji w zespole dzięki poczuciu, że pracownicy posiadają realną władzę decyzyjną.

Nonjudgment – Nieocenianie

Rozmawiaj o wzajemnych potrzebach, uczuciach i pomysłach bez oceniania.  Uczciwie i odważnie.

Great Vision – Wizja, siła napędowa wszystkich poszukiwań :

Pamiętaj o swojej wizji i ważnych dla Ciebie wartościach. Jeśli o nich zapomnisz, prędzej czy później poczujesz się nieszczęśliwy/a i zagubiony/a w bezmiarze nieskończonych możliwości, które oferuje życie.

Emotions – Wyrażanie Emocji :

Poznaj i doceń Twój język emocji. Wyrażanie uczuć pomaga w budowaniu autentycznych relacji i rozwiązywaniu konfliktów. Kiedy zrozumiesz i poznasz swoje emocje, będziesz też w stanie rozumieć emocje Twojego otoczenia.

Pobierz bezpłatny ebook, jeśli chcesz otrzymywać:

  • Prezent na start „Empatia – Nie(d)oceniony sprzymierzeniec w biznesie i w życiu”.
  • Ciekawe artykuły na temat skutecznego zarządzania w szybko zmieniającym się świecie i biznesie.
  •  Podpowiedzi jak rozwiązać problemy w Twoim zespole.
  •  Inspiracje i wskazówki dotyczące wdrażania i korzystania z nowych technologii.