Analfabetami XXI wieku nie będą ci, którzy nie potrafią czytać i pisać, tylko ci, co nie potrafią się uczyć, oduczać i uczyć ponownie – pisał amerykański futurysta i biznesman Alvin Toffler.

To zdanie bardzo ze mną rezonuje, bo oddaje ducha czasów, w których żyjemy. Otwartość na zmiany, nieustanne uczenie się nowych rzeczy, zwinność w biznesie, oraz inteligencja emocjonalna, to najlepsze ludzkie kompetencje w dzisiejszym świecie! Świecie, który jest nieprzewidywalny i zmienny.

Tylko 5% zawodów zostanie w pełni zautomatyzowanych przy użyciu obecnej sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) według raportu McKinsey. Pozostałe zawody zostaną częściowo zautomatyzowane, będą wymagały aktualizacji. Powstanie dużo nowych zawodów związnych z rozwojem nowych technologii.

Przyszłóść to współpraca ludzi i maszyn. Pracownicy będą rozwijali nowe umiejętności, aby móc pracować z inteligentnymi maszynami. Powstają nowe zawody związane z cyberbezpieczeństwem, data science, odnawialnymi energiami, ochroną środowiska.

Ludzie odgrywają i będą odgrywali kluczową rolę, bezcenne są i będą kompetencje miękkie: empatia, współpraca, komunikacja, kreatywne rozwiązywanie problemów, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów.

Nawet najbardziej sprawne i szybkie maszyny nie wykażą się ludzką troską i empatią.

Rynek pracy zaczyna charakteryzować  się  zapotrzebowaniem na konkretne umiejętności i wciąż poszerzaną, aktualizowaną wiedzę z różnych dyscyplin. Kończy się era wyuczonego zawodu, a zaczyna czas wciąż rozwijanych kompetencji.zdolność do logicznego myślenia i dedukcji.

Jakie to są kompetencje?

 • odpowiadające na przyszłe potrzeby społeczne, wśród których dominują: ekologia, medycyna, rozrywka, starzenie się społeczeństwa, zaburzenia psychologiczne, choroby psychiczne
 • trudne do zautomatyzowania
 • wymagające ciągłego doszkalania się
 • umiejętności miękkie (cechy oraz umiejętności społeczne, które warunkują to, jak się zachowujesz, integrujesz z innymi ludźmi czy też organizujesz swoją pracę)

 

Raport  „Umiejętności 2030”, który powstał w wyniku badań prowadzonych przez firmę Pearson, ośrodek badawczy Oxford Martin School i fundację Nesta zawiera całe listy pożądanych umiejętności i kompetencji. Przykładowe poniżej.

Pożądane umiejętności:

 • ocena i podejmowanie decyzji,
 • aktywna nauka
 • strategiczne podejście do nauki
 • kompleksowe rozwiązywanie problemów
 • umiejętność krytycznego myślenia
 • instruowanie, uczenie innych
 • zarządzanie ludźmi
 • koordynacja
 • aktywne słuchanie
 • percepcja społeczna
 • analiza operacji
 • zarządzanie czasem
 • pisanie, redagowanie
 • techniki perswazji
 • korzystanie z umiejętności matematyczno-logicznych
 • negocjowanie
 • programowanie
 • zarządzanie zasobami finansowymi
 • szybkie reagowanie
 • kontrola jakości
 • monitorowanie operacji

Pożądane zdolności:

 • kreatywność
 • oryginalność
 • dedukcja
 • rozwiązywanie problemów
 • dostrzeganie, rozumienie innych osób
 • klarowne, precyzyjne komunikowanie się
 • szybkie zapamiętywanie
 • elastyczność
 • szybkie reagowanie
 • podzielność uwagi
 • łatwość pisania
 • zdolności matematyczne
 • wizualizowanie
 • selektywna uwaga
 • przewidywanie
 • utrzymywanie uwagi odbiorców

Pożądana wiedza i perspektywiczne sektory branżowe:

 • edukacja i szkolenie
 • psychologia
 • socjologia i antropologia
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • komunikacja i media
 • historia i archeologia
 • biologia
 • sztuki piękne
 • filozofia i teologia
 • terapia i poradnictwo
 • informatyka i elektronik
 • matematyka
 • medycyna i stomatologia
 • chemia
 • projektowanie
 • sprzedaż i marketing
 • fizyka
 • inżynieria i technologia
 • telekomunikacja
 • produkcja żywności
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona
 • budownictwo i projektowanie
 • mechanika

 

A oto  kilka przykaładów wzajemnej współpracy ludzi i sztucznej inteligencji:

  • Sztuczna inteligencja pomaga lekarzom w postawieniu diagnozy analizując milion artykułów naukowych na temat danej choroby i jej leczenia.
  • Firma BMW twierdzi, że zespoły złożone z ludzi i robotów są o 85% bardziej wydajne niż tradycyjne linie produkcyjne.
  • Stitch Fix, to internetowa usługa stylizacji w USA. Korzysta z algorytmów, rekomendacji i analizy sztucznej inteligencji w celu przygotowania spersonalizowanej oferty dla swoich klientów (wymiary klienta, budżet, indywidulane preferencje klienta). Klienci firmy pracują też z osobistym stylistą. Stylista koryguje i weryfikuje czy to co przygotowała sztuczna inteligencja faktycznie spełnia oczekiwania klienta.

Strach, że zastąpią nas maszyny jest nieuzasadniony. Będziemy ściśle współpracować z nowymi technologiami. To oznacza dla pracowników i liderów nie tylko zmianę pracy i rozwój nowych kompetencji (nawet kilka razy w życiu), ale też zmianę sposobu myślenia, zmianę kulturową. Wyzwanie dla liderów to przygotowanie siebie i pracowników na nadchodzące zmiany. Zidentyfikowanie nowych zadań i ustalenie, jakie umiejętności są potrzebne do ich wykonania. Budowanie zaufania i zaangażowania pracowników.

Jeśli wdrażasz restrukturyzację i potrzebujesz wsparcia w przeprowadzeniu ludzi przez trudny okres zmian związanych z cyfryzacją i automatyzacją Twojego biznesu zapraszam na bezpłatną 30 min konsultację, podczas której ustalimy jak mogę skutecznie wesprzeć Ciebie i Twój zespół!
W celu umówienia spotkania napisz pod adres kontakt@joannatomala.pl lub zadzwoń pod numer
+48 502 447 955.

Pomagam liderom i ich zespołom wdrażać zmiany w organizacji,

Pomagam ludziom  budować ciekawość i otwartość na to co nowe i nieznane.

O MNIE:
Jestem autorką i propagatorką idei Zarządzanie przez Empatię. Wieloletnią Liderką, Coachem & Mentorką. Posiadam bogate doświadczenie z poziomu członkini zarządu w nowoczesnym, międzynarodowym biznesie dostarczającym najlepsze zintegrowane usługi w obszarach digital, cloud computing, Big Data, Internetu rzeczy i sztucznej inteligencji dla największych światowych marek.

Specjalizuje się w doradztwie biznesowym, mentoringu, coachingu, i szkoleniach.

Jestem też Mentorką w Fundacji Liderek Biznesu.